Skip to main content

Must read Terms of Service & Privacy Policy and be at least 18

Must read Terms of Service & Privacy Policy and be at least 18

Irish Gaelic - Cairde Pinn i bPriosún

WriteAPrisoner.com – suíomh a chuidíonn le fíorphriosúnaigh dul i dteagmháil le fíorchairde pinn. Is mó na priosúnaigh aonaracha idir fir is mná atá ag iarraidh orainn cuidiú leo dul i dteagmháil le daoine muinteartha taobh amuigh den phriosún. Tá na daoine atá tú chun teagmháíl leo ar an suíomh seo éagsúil go leor maidir le haois, áit chónaithe agus go príomha maidir le cén fáth atá siad i bpriosún. Is iad na rudaí a ghoilleann go mór orthu ná an t-uaigneas dofhulaingthe agus an croí cráite le fonn cairdis.

Tá na mílte duine idir fir is mná dearmadtha i bpriosúin feidearálacha/stáit, carcracha contae, saoráídaí smachtaithe, agus i bpriosúin eachtracha thar lear agus iad ag súíl go fonnmhar le litir a chuirfeadh tús b’fhéidir le cairdeas nua, rómánsaíocht nó cúnamh dlí. Is é atá i bhfógraí aicmithe na gcónaitheoirí ná fógraí pearsanta le griangrafanna iniata. Cuimhnigí, ós rud é nach bhfuil teacht ar ríomhairí ag na bpriosúnaithe, níl siad in ann comhrá ar líne ná ríomhphost a úsáid ina saol fíorúíl fhéin. Nuair a scríonn tú litir chuig cairde pinn atá i bpriosún, is cuimhneachán cothaithe é an litir a chuireann cearta an duine agus an t-athshlánúchán chun chinn. Tá cead agat an chéad litir a sheoladh le ríomhphost in éineacht le seoladh cur ar ais. Déanaimid iad a phrinteáil amach agus a sheoladh díreach go dtí na cónaitheoirí agus ní bheidh ort íoch as an bpostas.

Is annamh a sheoltar litir go dtí priosúnaithe idir fir is mná agus caitheann siad suas le 23 uair a chloig in aghaidh an lae ina gcillín fhéín. Tá tuilleadh acu ann agus iad ag fanacht leis an mbású atá in ndán dóibh. Tá cuid eile acu go lagbhríoch i mbraighdeanas aonair. Tiocfaidh tú comh maith ar phriosúnaithe polaitiúla agus priosúnaithe cogaidh ar an suíomh seo. B’fhéidir gur cara pinn an t-aon gaolmhaireacht amháin atá acu. Tá an compánachas beagnach thar chumas na ndaoine atá i bpriosún, go mórmhór na cónaitheoirí atá ar líne an bháis mar tá siad scartha fiú amháin ó na cónaitheoirí eile. Is gníomh fial flaithiúil é gan cuimhniú ort féin do lámh a shíneadh amach do chara pinn atá i bpriosún. An mian leat do lámh a shíneadh amach inniu faoi choinne priosúnaí agus litir a scríobh chuige/chuici? Cabhróidh sé go mór leo gan amhras.

Tar isteach chuig WriteAPrisoner.com​