Skip to main content

Must read Terms of Service & Privacy Policy and be at least 18

Must read Terms of Service & Privacy Policy and be at least 18

Slovenian - Dopisovalec zapora

WriteAPrisoner.com – spletna stran, ki nudi pomoč resničnim zapornikom pri pridobivanje resnične dopisovalce. Osamljeni zaporniki in zapornice …
Tisočih že pozabljeni zaporniki in zapornice so v fedralnih/državnih poboljševalnicah, državnih zaporih, pobolj[evalnih ustanov, in v zaporih v tujinah, ki zelo želijo dopisovati.
Zaporniki in zapornice redko kdaj dobijo kakšno pismo in preživijo do 23 ur na dan v svojih celicah. Nekaterih od njih čakajo na smrtno kazen. Drugi trpijo zaradi osamljenosti. Lahko najdete tudi politične zapornike in vojne zapornike. Dopisovalec je lahko edini povezovalec s svetom. Prijateljstvo in stik z drugimi nimajo ker so izolirani od drugih. Dopisovanje z zaporniki bo najbolj nesebično dejanje, ki ga boste opravili. Prosimo, da pišete že danes.

Vpišete WriteAPrisoner.com​