Skip to main content

Must read Terms of Service & Privacy Policy and be at least 18

Must read Terms of Service & Privacy Policy and be at least 18

Tagalog - Mga Pen Pal sa Bilangguan

WriteAPrisoner.com - isang site na tumutulong sa tunay na mga bilanggo na makahanap ng tunay na mga kaibigan. Malulungkot na mga kalalakihan at kababaihan ay dumudulog sa amin upang makahanap ng pagkakaibigan sa labas ng mga pader ng bilangguan. Ang mga taong iyong makikilala sa site na ito ay malaki ang pagkaka-iba - sa edad, saan sila "naninirahan", at higit sa lahat, kung bakit sila naka-kulong. Isang bagay na kanilang kapwa dinudusa ay ang napakabigat na pangkalungkot at ang naninidhing pagnais ng pagkakaibigan.

Libo-libong mga kinalimutang mga kalalakihan at kababaihang bilanggo na mga penpal sa mga bilangguang pederal/pang-estado, mga kulungan ng county, mga pasilidad ng pagtutuwid, at mga bilangguan sa ibang bansa ay lubhang umaasa sa mga liham na maaaring magtungo sa pagkakaibigan, romansa, o tulong-legal. Ang mga classified ad ng mga bilanggo ay mga personal na ad na naglalaman ng mga larawan. Tandaan, sa virtual na mundong ito, ang mga online na chat at email ay hindi magagamit ng mga bilanggo dahil wala silang mga kompyuter. Ang iyong mga liham ay nagiging mga mahahalagang pag-aari na nagtataguyod ng mga karapatang-pantao at muling pagbabago kapag ikaw ay lumiliham sa mga bilanggong pen pal. At maaari kang mag-email ng iyong unang liham sa site na ito lakip ang iyong address. Ipi-print namin at ipadadala sa mga bilanggo, upang di ka na magbayad ng singil-koreo.

Ang mga lalake at babaeng nakakulong ay bihirang nakakatanggap ng sulat at kadalasan ay nasa kulungan nila ng 23 oras kada araw.  Ang iba ay nag-aantay ng pagbitay sa kanila.  Ang iba naman ay nakakulung mag-isa. May mga na-bilanggo dahil sa politikal na rason at may mga na-bilanggo dahil sa giyera. Maaaring ang pen-pal lamang ang kaugnayang mayroon sila.  Halos imposible sa mga bilanggo ang magka-kapareha, lalo na sa mga bilanggong nag-aantay ng pagbitay na naka-bukod pa sa ibang preso.  Ang pag-abot kamay sa mga bilanggong pen pal maaari ay isang pinakamagandang magagawa mo sa iyong buhay.  Maaari ka bang tumulong at sumulat sa isang preso nagyon?

Pumasok sa WriteAPrisoner.com​