Skip to main content

Must read Terms of Service & Privacy Policy and be at least 18

Must read Terms of Service & Privacy Policy and be at least 18

Thai - เพื่อนทางจดหมายจากนักโทษกักกัน

WriteAPrisoner.com เป็นเว็ปไซท์ที่ช่วยนักโทษชายหญิงที่ขาดเพื่อน หาเพื่อนทางจดหมาย นักโทษทั้งชายหญิงหันมาใช้บริการของเราเป็นจะนวนมาก เพื่อหาเพื่อนจากนอกเรื่อนจำ เพื่อนที่ท่านกำลังจะได้พบที่เว็ปไซท์นี้่ มีหลากหลายชนิด ทั้งอายุ สถานที่อยู่ และที่สำคัญที่สุด ทำไมพวกเขาถึงต้องไปอยู่ในคุก อย่างหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนๆกันคือ ความเหงาที่สุดทนและความต้องการเพื่อน
นักโทษชายหญิงเป็นพันๆคนที่ถูกลืมอยู่ในเรือนจำของรัฐบาลกลาง ของจังหวัด ตามสถานกักกันต่างๆ ในประเทศ รวมทั้งนักโทษในต่างประเทศที่ต้องการติดการติดต่อ ที่อาจนำไปสู่ความเป็นเพื่อน ความรักหรือความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย ประกาศหาเพื่อนทางจดหมายจากนักโทษจะมีรูปติดอยู่ด้วย กรุณาจำไว้ด้วยว่านักโทษไม่มี อินเตอร์เนท ไม่สามารถคุยกันทางอินเตอร์เนท หรือใช้อีเมล์ได้ เพราะพวกเขาไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ จดหมายที่ส่งแบบธรรมดาของท่านจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่า อาจนำไปสู่การส่งเสริมสิทธิมนุษย์ชนและการฟื้นฟู เว็ปไซท์นี้จะิพิมพ์อีเมล์ฉบับแรกของท่านพร้อมด้วยที่อยู่ และส่งไปให้นักโทษ โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเงินค่าส่ง
นักโทษชายหญิงหลายคนในคุก ไม่ค่อยได้รับจดหมายจากข้างนอกมากนัก และใช้เวลาบางวันถึง 23 ชั่วโมงในห้องขัง บางคนคอยการประหารอยู่ในแดนประหาร บางคนถูกขังเดี่ยว และยังมีนักโทษการเมือง นักโทษสงครามที่เว็ปไซท์นี้ด้วย เพื่อนทางจดหมาย อาจเป็นเพื่อนอย่างเดียวของพวกเขาก็ได้ ความสัมพันธ์กับผู้ที่อยู่ในคุกนั้นเกือบจะเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักโทษประหารซึ่งถูกแยกออกจากเพื่อนนักโทษด้วยกัน การเยื้อนความเป็นเพื่อนให้กับนักโทษ อาจเป็นการกระทำที่ไม่เห็นแก่ตัวที่สุดที่ท่านเคยทำมา ท่านจะยิบเยื้อนความเป็นเพื่อน โดยการเขียนหานักโทษวันนี้ไหม

เข้าสู่ www.WriteAPrisoner.com​